Квалификации

В Италия има различен тип квалификации в сектора на грижите за възрастни хора.
В следващите страници Вие ще намерите подходяща информация относно квалификациите "здравен работник" и "домашен помощник".