Полезни линкове

• CNOSS - National Coordination of healthcare workers (Национална координация на здравните работници) - чрез Orvieto 26 - 0040 Рим - тел. 3484325043, fax. 0689281340
http://www.cnoss.eu - E-mail: info@cnoss.eu
Информация за курсовете, отворен, състезателен изпит, законодателство

FEDERAZIONE NAZIONALE MIGEP - Coordinamento Collegiato - Associazione delle Professioni Infermieristiche e Tecniche - via Motta Santa 44 - 28924 Fondotoce (VB) - тел. 0323496081 - 3387491756/
http://www.migep.it - E-mail: migep2001@libero.it
MIGEP е търговска асоциация, която предоставя информация за OSS курсовете и за достъпа до тази професия. На сайта има и раздел за местните наредби и видове договори.

Линк към текста на споразумението:
http://www.dplmodena.it/Ccnl-Domestico2013.pdf

Линк към интернет страницата на областите в Италия:
http://www.palazzochigi.it/link/istituzioni_nazionali/index.html

www.miur.it – Интернет страница на Министерство на образованието, университета и изследванията
www.enic-naric.net – Интернет страница за признаване на академичните и професионални квалификации
www.cimea.it – Интернет страница на Центъра за мобилност и академична информация за равенството