ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЗАРА НА ТРУДА, ОТНАСЯЩА СЕ ДО АСИСТЕНТИТЕ (РАБОТНИЦИТЕ) В СФЕРАТА НА ГРИЖИТЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА


Грижата за възрастни хора е професия с бъдеще. Това е очевидно, като се има предвид, че според най-новите "доклади на демографското правителство" в Германия, един на всеки трима души ще бъде на 65 години или по-възрастен до 2060.

Това означава, че липсват професионалисти, работещи в грижата за възрастни хора. Германската федерална агенция по заетостта се опитва да преквалифицира безработните и да намери професионалисти от други страни.

С квалификация имате много възможности за намиране на работа в една от различните сфери, предлагащи грижи за възрастни хора в Германия.

В случай че сте асистент на малки деца, също можете да започнете обучение като асистент (болногледач). На някои места при назначаване на работа се предлагат обучения, които включват 50% стаж и 50% теоретично обучение.