Уповавайки се на доклада Excelsior (Unioncamere и Министерството на труда), една от сферите на работа, която се очаква през 2013-2017 година да се разшири значително, е тази, свързана с асистирането на хора - прогнозата е за повече от 49 000 нови работни места.

ВИДОВЕ ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ

OSS – ЗДРАВЕН РАБОТНИК

Здравният работник може да бъде нает както в здравните структури (болници, клиники, местни здравни власти), така и в социалните ( дневни центрове за грижа, домове за възрастни хора, домашни грижи и т.н.).

ДОМАШЕН ПОМОЩНИК
Домашният помощник работи само в дома на човека, за когото се грижи. Съществуват различни видове домашна работа.
• Работа на пълен работен ден (пълно обслужване) - ако помощникът живее с човека, за когото се грижи, като към заплатата си получава също настаняване и храна.
• Работа на половин работен ден - помощникът работи 4 часа на ден или 24 часа на седмица, в случай че не е ангажиран за всички дни от седмицата.
• Почасова работа - асистентът работи няколко дни от седмицата, с работно време не повече от 24 часа на седмица.