ДОСТАВЧИЦИ НА ОБУЧЕНИЯ

Обученията са организирани различно, в зависимост от различните области

ЦЕНИ НА ОБУЧЕНИЯТА

OSS (ЗДРАВЕН РАБОТНИК)
Приблизителната цена на курса е около 2800-3000 евро. Периодично се организират курсове със свободен достъп, финансирани от Европейския социален фонд.ДОМАШЕН ПОМОЩНИК

Организирането на обучението зависи от мястото му на провеждане. Към момента, в повечето случаи, обученията за домашни помощници са със свободен достъп.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

OSS (ЗДРАВЕН РАБОТНИК)
Обучителният курс за здравни работници продължава около една година (не по малко от 1000 часа). Курсът е разделен на два обучителни модула:
• Начален модул: въвеждане в теорията (минимум 200 часа);
• професионален модул: въвеждане в теорията (минимум 250 часа), уроци ( най-малко 100 часа) и стаж (минимум 450 часа).
Посещаването на класовете е задължително и студентите трябва да преминат теория и практически тест, за да получат сертификат за квалификация, валиден на цялата територия на страната.

ДОМАШЕН ПОМОЩНИК
Продължителността на курса се определя от различните области.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБУЧЕНИЯТА

OSS (ЗДРАВНИ РАБОТНИЦИ)
Изискванията за достъп до обученията са:
• завършено средно образование;
• навършени 18 години към момента на записване;
• да бъдете безработен/ -а;
Допълнително изискване за чуждестранни кандидати:
• превод на удостоверението Ви за пребиваване, издадено от посолството във Вашата страна;
• писмено и говоримо владеене на италиански език;
Обучението за OSS е отговорност на областите, които осигуряват организацията на курсовете и свързаните с тях учебни дейности.


ДОМАШЕН ПОМОЩНИК

Изискванията за включване в курсовете за обучение са различни в зависимост от областта, в която кандидатствате. Обикновено се изисква да бъдете над 18 години и да владеете италиански език на основно/добро ниво.