ЛИЦЕНЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ, УДОСТОВЕРЯВАЩИ КВАЛИФИКАЦИЯТА

Институциите, компетенти за удостоверяване на квалификацията, са разпределени по области.
Линк към интернет страницата на областите в Италия:
http://www.palazzochigi.it/link/istituzioni_nazionali/index.html
 

 

ТАКСИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НИВОТО НА КВАЛИФИКАЦИЯ

Таксите за определяне на нивото на квалификация могат да бъдат различни в зависимост от индивидуалните изисквания на всяка област и е възможно да включват пощенски марки, преводи, такса за регистрация в асоциациите и т.н.
Полезни линкове:
www.miur.it – Интернет страница на Министерство на образованието, университета и изследванията
www.enic-naric.net – Интернет страница за признаване на академичните и професионални квалификации
www.cimea.it – Интернет страница на Центъра за мобилност и академична информация за равенството