Сектор на грижи за възрастните хора в Румъния

При ускорен процес на застаряване на населението, румънските статистически данни показват, че пред 81% от частните доставчици на грижи в дома и 47% от обществените услуги се поставят високи изисквания от по-възрастните лица и техните семейства за този вид социални и медицински услуги през последните две години. 20% от възрастното население се нуждае от грижи по домовете, а само 0,23% получава медицински или социални грижи. Държавата не е склонна в разработването на нови услуги за домашни грижи за възрастните хора, въпреки че този тип услуги е 11 пъти по-евтина, отколкото грижите от резидентен тип. Освен това най-малко 100 000 души от селски или градски зони, които не разполагат с други трудови възможности, могат да се възползват от предоставянето на домашен тип услуги, за да получат квалификация и намиране на работа.