ВИДОВЕ ДОГОВОРИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА РАБОТА 

OSS (ЗДРАВЕН РАБОТНИК)

Работата на OSS е уредена чрез различни видове колективни трудови договори на национално ниво.

ДОМАШЕН ПОМОЩНИК

Работата на домашния помощник е уредена чрез колективно споразумение на пазара на труда, свързано с назначаването на хора в сектора за домашни услуги.
Линк към текста на споразумението:

http://www.dplmodena.it/Ccnl-Domestico2013.pdf