Помощник гериатрична грижа/ гериатричен асистент

Възрастните хора често се нуждаят от помощ. Те не могат изцяло да се изкъпят или самостоятелно да приготвят храната си, не могат да напазаруват или отидат до банката сами. Гериатричният асистент предоставя подкрепа най-вече в основни дейности, като например: придружаване на възрастния човек или извършване на дейности, който да са му в помощ, като пазаруване, носенето на храната, къпането, при смяна на спалното бельо, в четенето на вестници или в следенето на приема на достатъчно количество течности.
С работата си гериатричните асистенти подпомагат работата на гериатричните сестри и на асистентите на възрастните хора.
Главните дейности са: грижа, свързана с основните потребности, първа помощ, организация на развлекателни дейности, приготвяне и сервиране на храна. Гериатричните асистенти работят в близко сътрудничество с другите професионалисти, предоставящи грижа.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОЗИЦИЯТА

Няма специфични професионални обучения. Гериатричните асистенти (помощници) обикновено са обучавани на техните работни места. Въпреки това релевантният, практически опит в грижата за възрастни може да бъде предимство.

 Ð’ИДОВЕ СЪЩЕСТВУВАЩИ УСЛУГИ

Гериатричните асистенти работят в домове или клиники за възрастни, в гериатрични или геронтологично-психиатрични отделения в болниците, в дневни центрове за възрастни хора. Услугите в извънболничната медицинска помощ и частните домове също предоставят възможности за заетост.
 

Езикови умения

За да можете да работите като „гериатричен асистент”, е нужно владеенето Ви на език да отговаря на ниво B2