ВЛАСТИ, УДОСТОВЕРЯВАЩИ КВАЛИФИКАЦИЯТА

Гериатрична сестра (мъж/жена)

Ако искате да работите в Германия като гериатрична сестра без никакви ограничения, Вие се нуждаете от държавно разрешение. Разрешението Ви позволява да използвате професионалното звание „гериатрична сестра” и да практикувате професията.
Можете да кандидатствате за държавно разрешение и ако сте завършили обучението си извън страната. Компетентните органи ще задвижат процедурата за оценка на еквивалентността Ви спрямо изискванията в Германия. Можете да получите разрешително, само ако обучението Ви бъде разпознато като еквивалентно.
Ако сте гражданин на ЕС или на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и желаете да работите временно или извънредно в страната, тогава не се нуждаете от разрешение. Повече информация може да получите от компетентните органи.
Източник:
http://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/en/geriatric_nurse.php
За повече информация моля да се свържете с компетентните органи.

Тук може да откриете компетентния орган, отговарящ за Вашия профил:
http://www.recognition-in-germany.de
http://www.anerkennung-in-deutschland.de/tools/berater/en/berater
 

 (от немски език) Altenpflegehelfer/in - Асистент (мъж/жена) в сферата на грижите за възрастни хора

Ако искате да работите в Германия като асистент на възрастни хора, се нуждаете от държавно разрешение. Това разрешение Ви позволява да използвате съответното звание на позицията “Altenpflegehelfer/in”, за да практикувате професията. Ð’ случай че сте получили образованието си в чужбина, Вие може да кандидатсвате за разрешение в Германия. Имате право да кандидатствате за преглед на еквивалентносттза за избраната позиция. Определянето на еквивалентността е задължително, ако желаете да упражнявате порфесията в Германия.
Компетентният орган ще провери еквивалентността на Вашата диплома с кореспондиращата в Германия степен. Ще получите разрешително само, ако Вашето обучение бъде разпознато като еквивалентно.

Процедурата за удостоверяване на еквивалентността се заплаща. Компетентната институция ще Ви информира за таксите.
За повече информация, моля свържете се с компетентния орган.

Тук ще откриете точния орган, отговарящ за Вашия профил:
http://www.recognition-in-germany.de
http://www.anerkennung-in-deutschland.de/tools/berater/en/berater

Помощник гериатрична грижа/ гериатричен асистент

Няма специфични професионални обучения. Гериатричните асистенти (помощници) обикновено са обучавани на техните работни места. Въпреки това релевантният, практически опит в грижата за възрастни може да бъде предимство.