Квалификации

В Германия има различен тип квалификации в сектора на грижите за възрастни хора.
В следващите страници Вие ще намерите подходяща информация относно квалификациите "гериатрична сестра", "асистент в сферата на грижите за възрастни хора", "гериатричен асистент".