ВИДОВЕ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ ЗА НАЕМАНЕ НА РАБОТА

(от немски език) Altenpflegehelfer/in - Асистент (мъж/жена) в сферата на грижите за възрастни хора

Работата на Altenpflegehelfer/не винаги е регулирана от общи споразумения, затова възнагражденията могат да варират. Въпреки това, те обичайно се основават на класификацията на Общото споразумение за обществени услуги (TVöD), което взлезна в сила през месец октомври 2005г. Дори и в частния сектор, колективните споразумения имат значително влияние върху възнаграждението. Като отправна точка в тази сфера може да бъде очаквано брутно заплащане за пълен работен ден, отговарящо на сумата в диапазон между 2000 и 2200 евро.

За повече информация и сравнение вижте:
http://www.gehalt-tipps.de/Gehaltsvergleich/Gehalt/Altenpflegehelfer/8970.html

 

Гериатрична сестра (мъж/жена)

Трудовото възнаграждение на гериатричните сестри обикновено е уредено чрез колективен трудов договор. Възнаграждението зависи също така и от типа работа, който човека извършва в организацията (мениджърска позиция или не, пълно и непълно работно време, първо назначение на работа или опитен човек).
 

Помощник гериатрична грижа/ гериатричен асистент

Трудовото възнаграждение не е регулирано от колективни споразумения, затова в различните региони се наблюдават значителни различия. Заплащането може да варира между 1300 и 1700 EUR брутно възнаграждение. Малкото заплащане (около 450 EUR) е много често.