ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

Гериатрична сестра (мъж/жена)

Като квалифицирана гериатрична сестра, Вие имате много възможности за професионално израстване. Можете да започнете обучение като администратор в здравните услуги (Fachwirt im Sozial- und Gesundheitswesen)и да работите в управлението на домовете за възрастни хора или в управление на хигиената и качеството. Можете да продължите да се специализирате в психиатрията, онкологията, рехабилитацията, палиативната и болничната грижа или пък да започнете университетска степен, свързана с образование за медицински сестри, геронтология или социалната област. 

(от немски език) Altenpflegehelfer/in - Асистент (мъж/жена) в сферата на грижите за възрастни хора

Ако имате желание да развивате професионалните си умения и искате да израствате, издигайки се на лидерска позиция, можете да започнете обучение като бизнес администратор за сектора на здравеопазването, а ако притежавате по-висока степен квалификация, можете да започнете да учите в университет

Помощник гериатрична грижа/ гериатричен асистент 

Длъжността "Лице, предоставящо грижи – 87b" е новосъздадена от "германския закон за по-нататъшното развитие на грижите" (2008), за да посрещне нарастващата нужда от грижа за хора с деменция поради неправоспособност или други умствени увреждания. Ролята на "полагащия грижи гериатричен помощник - 87б" се състои предимно в мотивацията на болните от деменция лица, живеещи в домове за възрастни хора, да се занимават с рисуване и занаяти, лека градинарска работа, готвене, слушане на музика, композиране и пеене, четене и разказване на истории, също така тяхната роля е да ги мотивират за разходки и екскурзии, за двигателни упражнения или за танци и културни или спортни събития.
Обучението е регламентирано със закон и се състои от квалификация с общо 240 часа. Обучението се основава на три модула: 5 дневен стаж с цел ориентиране задълженията на длъжността, основен курс за предоставяне на грижи в домове за възрастни хора (100 часа), двуседмичен стаж и курс за напреднали в работата за предоставяне на грижи в домове за възрастни хора (60 часа).

Социалните умения са много важни. Това включва комуникативни умения, способност за емпатия и позитивно отношение към хората с психично заболяване. От полза също така са висока степен на надеждност, работа в екип и устойчивост.