ASYSTENT RODZINNY

Asystent rodzinny pomaga i opiekuje sie osobami starszymi, chorymi i niepeÅ‚nosprawnymi. Posiada wiedzÄ™ i umiejÄ™tnoÅ›ci z różnych dziedzin: komunikacji i nawiÄ…zywania relacji, odżywiania i utrzymania higieny otoczenia. Asystent rodzinny wspiera podopiecznego w higienie osobistej, ubieraniu i jedzeniu. Powinien wiedzieć jak uÅ‚atwiać poruszanie siÄ™ i transport pacjenta, jak go sÅ‚uchać i organizować mu czas wolny. Poza opiekÄ… nad pacjentem, asystent czÄ™sto prowadzi dom – jest odpowiedzialny za jego czystość, sprzÄ…tanie, organizacjÄ™ i przygotowanie posiÅ‚ków. Może być odpowiedzialny za kwestie formalne (np. pÅ‚acenie rachunków) i zaÅ‚atwianie spraw w imieniu podopiecznego.

WYMOGI FORMALNE DOTYCZACE DOSTĘPU DO ZAWODU

Nie ma szczególnych wymagaÅ„ co do zatrudnienia osoby w charakterze assystenta rodzinnego przez indywidualne rodziny. Jedynie w przypadku kandydatów spoza Unii Europejskiej wymagane jest posiadanie karty staÅ‚ego pobytu.

INNE WYMAGANIA

Znajomość jÄ™zyka wÅ‚oskiego w mowie i piÅ›mie. Wiele wÅ‚oskich miast preferuje osoby , które ukoÅ„czyÅ‚y szkolenie dla asystentów rodzinnych.

RODZAJE USŁUG

Asystent rodzinny pracuje w domu podopiecznego. Zatrudnienie może przybierać jedną z następujących form:
• Dobowej – asystent mieszka z podopiecznym i oprócz pensji ma zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie;
• Dziennej – asystent pracuje dla jednej rodziny 4 godziny dziennie lub 24 godziny tygodniowo, lecz jego praca nie jest jednorodna we wszystkie dni tygodnia.
• Godzinowej – asystent pracuje tylko kilka dni w tygodniu, mniej niż 24 godziny tygodniowo.