INFORMACJA O RYNKU PRACY W ZAWODACH OPIEKUŃCZYCH

Opieka nad osobami starszymi ma wielkÄ… przyszÅ‚ość.  WedÅ‚ug  najnowszego niemieckiego rzÄ…dowego raportu demograficznego do roku 2060 jednÄ… trzeciÄ… populacji bÄ™dÄ… stanowiÅ‚y osoby w wieku 65 lat i starszych. To oznacza, że w sektorze usÅ‚ug opiekuÅ„czych brakuje dziesiÄ…tków tysiÄ™cy specjalistów.  Niemiecka Federalna Agencja Zatrudnienia próbuje  przekwalifikować osoby bezrobotne oraz pozyskać specjalistów z innych krajów.

Z kwalifikacjami w zawodzie „opiekun osób starszych” (Altenpflegehelfer/in) masz  możliwoÅ›ci zatrudnienia w jednym z wielu różnorodnych zakÅ‚adów opiekuÅ„czych funkcjonujÄ…cych w Niemczech.

Z uznanymi kwalifikacjami w zawodzie  Asystenta PielÄ™gniarskiego  można rozpocząć szkolenie do zawodu pielÄ™gniarki. W wielu miejscach oferowane jest szkolenie w systemie dualnym skÅ‚adajÄ…ce siÄ™ w 50% z praktyki w miejscu pracy i 50% szkolenia  teoretycznego.