INFORMACJA O RYNKU PRACY W ZAWODACH OPIEKUŃCZYCH

Opieka nad osobami starszymi ma wielką przyszłość.  Według  najnowszego niemieckiego rządowego raportu demograficznego do roku 2060 jedną trzecią populacji będą stanowiły osoby w wieku 65 lat i starszych. To oznacza, że w sektorze usług opiekuńczych brakuje dziesiątków tysięcy specjalistów.  Niemiecka Federalna Agencja Zatrudnienia próbuje  przekwalifikować osoby bezrobotne oraz pozyskać specjalistów z innych krajów.

Z kwalifikacjami w zawodzie „opiekun osób starszych” (Altenpflegehelfer/in) masz  możliwości zatrudnienia w jednym z wielu różnorodnych zakładów opiekuńczych funkcjonujących w Niemczech.

Z uznanymi kwalifikacjami w zawodzie  Asystenta Pielęgniarskiego  można rozpocząć szkolenie do zawodu pielęgniarki. W wielu miejscach oferowane jest szkolenie w systemie dualnym składające się w 50% z praktyki w miejscu pracy i 50% szkolenia  teoretycznego.