Przydatne linki

• CNOSS – Krajowa Koordynacja Asystentów Medycznych- via Orvieto 26 - 0040 Roma - tel. 3484325043 fax 0689281340
http://www.cnoss.eu - E-mail: info@cnoss.eu
Informacje o kursach, egzaminach zawodowych, przepisach prawnych.

• FEDERAZIONE NAZIONALE MIGEP - Coordinamento Collegiato - Associazione delle Professioni Infermieristiche e Tecniche - via Motta Santa 44 - 28924 Fondotoce (VB) - tel. 0323496081 - 3387491756
http://www.migep.it - E-mail: migep2001@libero.it
MIGEP jest zwiÄ…zkiem zawodowym, który udziela informacji na temat szkoleÅ„ podnoszÄ…cych kompetencje zawodowe. Na stronie internetowej można tez znaleźć informacje o lokalnych przepisach i rodzajach zawieranych umów.

Link do tekstu umowy
http://www.dplmodena.it/Ccnl-Domestico2013.pdf

Link do stron WÅ‚adz WÅ‚oskich Regionów
http://www.palazzochigi.it/link/istituzioni_nazionali/index.html

www.miur.it
Ministerstwo Edukacji, Uniwersytetów i BadaÅ„

www.enic-naric.net
Uznawanie akademickich i zawodowych kwalifikacji

www.cimea.it
Centrum informacji o mobilnoÅ›ci i równoważnoÅ›ci dyplomów akademickich