System opieki nad osobami starszymi we Włoszech

Według raportu Excelsior ( badanie Ministerstwa Pracy i Uniocamere) rynek zawodów opiekuńczych jest jednym z niewielu, na których przewiduje się wzrost zatrudnienia w latach 2013 -2017, z przewidywaną liczbą 49 000 nowych miejsc pracy.