System opieki nad osobami starszymi we WÅ‚oszech

WedÅ‚ug raportu Excelsior ( badanie Ministerstwa Pracy i Uniocamere) rynek zawodów opiekuÅ„czych jest jednym z niewielu, na których przewiduje siÄ™ wzrost zatrudnienia w latach 2013 -2017, z przewidywanÄ… liczbÄ… 49 000 nowych miejsc pracy.