RODZAJE UMÓW O PRACĘ

ASYSTENT MEDYCZNY (OSS)

Asystent medyczny może byc zatrudniony na podstawie różnych umów.
 

ASYSTENT RODZINNY

Asystent rodzinny jest zatrudniony na podstawie krajowej umowy o zatrunienie domowe.
Link do tekstu umowy: http://www.dplmodena.it/Ccnl-Domestico2013.pdf