ЗДРАВЕН АСИСТЕНТ

Човекът, който е квалифициран да извършва тази дейност допринася в осигуряването на възможно най-добра среда за физическото и психическо здраве на възрастните хора в болници, социални и социално-медицински институции.
Здравните асистенти осигуряват хигиената и адекватната обстановка за възрастния човек, придружавайки го в изпълнението на ежедневните му дейности.
Те също така имат отговорност за храненето и приемането на достатъчно количество течности от човека, за когото се грижат.

Здравните асистенти насърчават възрастните хора да участват в различни дейности и допринасят за подобряване на тяхното здраве и поддържане на автономност. Те също така помагат и в проследяването на приема им на медикаменти.
Те имат отговорност възрастните хора да се движат и да имат компания в разходките си, съобразявайки се с техните желания и здравно състояние.


ВИДОВЕ УСЛУГИ, КОИТО СЕ ПРЕДЛАГАТ

Здравният асистент може да бъде нает в сферата за предоставяне на медицински услуги (болници, клиники, местни здравни власти) и социални структури (дневни центрове за грижа, домове за възрастни хора и т.н.). Той си сътрудничи с професионалисти особено с тези, работещи в здравните сфери (лекари, сестри и др.).
Здравният асистент работи под супервизия на медицинската сестра.


ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОЗИЦИЯТА

Работата изисква основно образование – до 8-ми клас. Също така е важно преминаването през обучения за придобиването на нужните умения.
Възрастта на кандидатите трябва да бъде над 18 години.