ВЛАСТИ, ОТГОВОРНИ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА

В Румъния компетентният орган, отговарящ за удостоверяване на квалификацията е Националният орган за квалификациите. Това е линк към интернет страницата:
www.edu.ro


ТАКСИ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА

Няма такси за разпознаване на квалификацията.