ДОМАШЕН ПОМОЩНИК НА ВЪЗРАСТЕН ЧОВЕК

Квалифицираните домашни помощници предоставят грижи в дома на възрастни хора, които са неспособни да се грижат сами за себе си.
Те помагат на възрастния човек или го отменят в изпълнението на ежедневните дейности (например осигуряване на личната хигиена и на хигиената вкъщи, приготвяне на храната, пазаруване и административни дейности.
Също така те участват в медицинската грижа за възрастния човек (медицинска грижа, основаваща се на предписание от лекар и наблюдeние на здравния статус).
Домашните помощници/ асистенти управляват финансовите средства, така че да организират деня по начин, който да удовлетворява нуждите на възрастните хора.
Те трябва да бъдат способни да осигуряват психичен комфорт на хората, за които предоставят грижи, използвайки подходящи дейности и съобразявайки се с индивидуалните им особености (комуникация, свободно време).
 

ВИДОВЕ УСЛУГИ, КОИТО СЕ ПРЕДЛАГАТ

Домашният помощник работи само в дома на човека, за когото се грижи. Тази позиция изисква постоянно взаимодействие с възрастния човек/семейството/медицинския екип и с институциите, които координират услугите, свързани с грижа в домовете на клиентите. Обикновено домашният помощник работи в екип от професионалисти (лекари, сестри, психолози, социални работници). Той е супервизиран от мениджъра на отдела.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОЗИЦИЯТА

Работата изисква основно образование – до 8-ми клас. Също така е важно преминаването през обучения за придобиването на нужните умения.
Възрастта на кандидатите трябва да бъде над 18 години.