MOŻLIWOŚCI DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Pielęgniarka geriatryczna

Wykwalifikowana pielęgniarka geriatryczna ma wiele możliwości rozwoju zawodowego. Może odbyć szkolenie na administratora usług medycznych (Fachwirt im Sozial- und Gesundheitswesen) i podjąć pracę w zarządzaniu domami opieki lub w zarządzaniu higieną i jakością. Może kontynuować zdobywanie kwalifikacji specjalisty w psychiatrii, onkologii, rehabilitacji, opieki paliatywnej lub podjąć studia uniwersyteckie i zdobyć dyplom z pielęgniarstwa, gerontologii lub edukacji społecznej.

 

Opiekun osób starszych

JeÅ›li chcesz rozwijać swoje umiejÄ™tnoÅ›ci zawodowe, aby zajmować wyższe stanowiska możesz  rozpocząć szkolenie na administratora w sektorze  opieki zdrowotnej, lub jeÅ›li posiadasz wyksztaÅ‚cenie dajÄ…ce dostÄ™p do wyższych uczelni  możesz  rozpocząć studia uniwersyteckie.
 

Asystent geriatryczny

Z uznanymi kwalifikacjami w zawodzie Asystenta Pielęgniarskiego można rozpocząć szkolenie do zawodu pielęgniarki. W wielu miejscach oferowane jest szkolenie w systemie dualnym składające się w 50% z praktyki w miejscu pracy i 50% szkolenia teoretycznego.