PielÄ™gniarka geriatryczna 

Wynagrodzenie pielÄ™gniarki geriatrycznej jest zwykle regulowane ukÅ‚adem zbiorowym i może siÄ™ różnić w zależnoÅ›ci od pracodawcy. Wynagrodzenie zależy też od rodzaju wykonywanej pracy w danej organizacji ( stanowiska, wymiaru etatu, doÅ›wiadczenia).

Opiekun osób starszych

Praca opiekuna osób starszych nie zawsze jest regulowana ukÅ‚adami zbiorowymi, wobec czego wysokość  pÅ‚acy może być zróżnicowana.  Jednakże na ogóÅ‚ wynagrodzenie jest oparte na  klasyfikacji UkÅ‚adu Zbiorowego dla SÅ‚użb Publicznych z października 2005 roku.  Nawet w sektorze prywatnym ukÅ‚ady zbiorowe majÄ… znaczÄ…cy wpÅ‚yw na wysokość wynagrodzeÅ„. PrzykÅ‚adowo w sektorze publicznym, przy zatrudnieniu w peÅ‚nym wymiarze godzin można siÄ™ spodziewać kwoty 2000 -2200 euro brutto.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:

http://www.gehalt-tipps.de/Gehaltsvergleich/Gehalt/Altenpflegehelfer/8970.html   

Asystent geriatryczny

Wynagrodzenie nie jest uregulowane ukÅ‚adami zbiorowymi, w zwiÄ…zku z czym istniejÄ… znaczÄ…ce różnice regionalne. Może siÄ™ ono wahać od 1300 do 1700 euro brutto w peÅ‚nym wymiarze etatu. Popularne jest zatrudnienie częściowe  za wynagrodzenie w wysokoÅ›ci 450 euro.