Pielęgniarka geriatryczna

W Niemczech  pielÄ™gniarki geriatryczne (Altenpfleger/in) sÄ… specjalistami o statusie pielÄ™gniarki.  WspierajÄ… i opiekujÄ… siÄ™ osobami starszymi wymagajÄ…cymi pomocy. AsystujÄ…  seniorom w codziennym życiu wykonujÄ…c zadania opiekuÅ„cze takie jak pomoc w jedzeniu, ubieraniu siÄ™, doradzanie, zachÄ™canie do podejmowania aktywnoÅ›ci. PielÄ™gniarki geriatryczne wykonujÄ… dziaÅ‚ania medyczne takie jak zmienianie opatrunków czy podawanie leków. PracujÄ… ze specjalistycznym oprogramowaniem w celu dokumentacji i ewaluacji prowadzonych dziaÅ‚aÅ„, sÄ… również odpowiedzialne za fakturowanie usÅ‚ug opiekuÅ„czych.

ŹródÅ‚o: http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/docroot/r2/blobs/pdf/bkb/9065.pdf

WŁADZE ODPOWIEDZIALNE ZA UZNAWANIE KWALIFIKACJI

Informacje o urzędach odpowiedzialnych za uznawanie kwalifikacji w zawodzie pielęgniarki geriatrycznej znajdziesz na stronach:
http://www.recognition-in-germany.de
 

WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE DOSTĘPU DO ZAWODU


JeÅ›li chcesz pracować w Niemczech jako  pielÄ™gniarka geriatryczna potrzebujesz  paÅ„stwowego pozwolenia, które uprawnia  do używania tytuÅ‚u zawodowego Altenpfleger/in i wykonywania zawodu, podobnie jak w przypadku opiekuna osób starszych..
JeÅ›li jesteÅ› obywatelem Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego i chcesz pracować w Niemczech tymczasowo, nie musisz mieć paÅ„stwowego pozwolenia. Wystarczy jak zarejestrujesz swojÄ… dziaÅ‚alność w odpowiednim urzÄ™dzie, który udzieli Ci wszelkich potrzebnych informacji.

ŹródÅ‚o:
http://www.anerkennung-in-deutschland.de/tools/berater/en/berater/result 
http://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/altenpfleger.php

Opiekun osób starszych 

W Niemczech zawody sÄ… regulowane przez wÅ‚adze federalne tzw. Landy.  To oznacza, że wymagania dotyczÄ…ce dostÄ™pu do zawodu mogÄ… siÄ™ różnić w zależnoÅ›ci od  regulacji prawnych w danym Landzie.

JeÅ›li zdobyÅ‚eÅ› kwalifikacje zawodowe w innym kraju, może być wymagane ustalenie ich równoważnoÅ›ci z kwalifikacjami obowiÄ…zujÄ…cymi w Niemczech.  Za uznawanie  kwalifikacji  w danym  zawodzie, zdobytych za granicÄ…,  odpowiedzialne sÄ… odpowiednie urzÄ™dy.  Należy  w takiej instytucji zÅ‚ożyć wniosek o rozpoczÄ™cie procedury ustalenia równoważnoÅ›ci. SzczegóÅ‚y takiej procedury różniÄ… siÄ™ w zależnoÅ›ci od  Landu.

WiÄ™cej informacji na temat  Ustawy o Uznawaniu  Kwalifikacji i procedur oceny można znaleźć na stronach:

http://www.recognition-in-germany.de
http://www.anerkennung-in-deutschland.de/tools/berater/en/berater

URZĘDY ODPOWIEDZIALNE ZA UZNAWANIE KWALIFIKACJI

JeÅ›li chcesz pracować w Niemczech jako opiekun osób starszych potrzebujesz  paÅ„stwowego pozwolenia, które uprawnia  do używania tytuÅ‚u zawodowego “Altenpflegehelfer/in” i wykonywania zawodu. JeÅ›li zdobyÅ‚eÅ› kwalifikacje zawodowe w innym kraju, możesz ubiegać siÄ™  o pozwolenie. Do tego potrzebne jest ustalenie równoważnoÅ›ci  twoich kwalifikacji z kwalifikacjami obowiÄ…zujÄ…cymi w Niemczech.  Odpowiedni urzÄ…d  sprawdzi równoważność Twojego dyplomu z  odpowiadajÄ…cym stopniem lub tytuÅ‚em  niemieckim. Pozwolenie bÄ™dzie wydane  jedynie po uznaniu kwalifikacji za równoważne z niemieckim odpowiednikiem.
Procedura uznawania kwalifikacji jest odpÅ‚atna .  Informacje dotyczÄ…ce kosztów można uzyskać w odpowiednim urzÄ™dzie odpowiedzialnym za przeprowadzenie procedury.
Informacje o urzÄ™dach odpowiedzialnych za uznawanie kwalifikacji w zawodzie opiekuna osób starszych znajdziesz na stronach:

http://www.recognition-in-germany.de
http://www.anerkennung-in-deutschland.de/tools/berater/en/berater


Asystent geriatryczny

Nie ma specjalnego szkolenia zawodowego w tym zawodzie. Asystenci geriatryczni uczÄ… siÄ™ zawodu w miejscu pracy. Jednakże posiadanie  praktycznego doÅ›wiadczenia w opiece nad osobami starszymi jest atutem.