ПОЛЕЗНИ ЛИНКОВЕ

Български правен портал:
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135813539

Министерство на образованието:
http://www.mon.bg/

Министерство на труда и социалната политика:
http://www.mlsp.government.bg/bg/index.asp

Национална агенция за професионално образование и обучение:
http://www.navet.government.bg/

Методика за предоставяне на услугата в общността „Социален асистент”
http://www.asp.government.bg/ASP_Files/Metodika%20socialen%20asistent.htm

Българският правен портал:
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135530673

Министерство на труда и социалната политика:
http://www.mlsp.government.bg/bg/index.asp

Национална агенция за професионално образование и обучение:
http://www.navet.government.bg/