Квалификации

В България има различен тип квалификации в сектора на грижите за възрастни хора.
В следващите страници Вие ще намерите подходяща информация относно квалификациите "личен асистент", "социален асистент", "домашен помощник", "социален патронаж", "домашен санитар", "болногледач" и "здравен асистент".