Kwalifikacje

W ramach opieki nad osobami starszymi w Rumunii istniejÄ… różne kwalifikacje zawodowe.

Na dalszych stronach można znaleźć informacje dotyczące kwalifikacji zawodowych Opiekuna domowego i Asystenta medycznego.