Wymagane kwalifikacje i sposób weryfikacji

Osoba zatrudniona w charakterze opiekuna powinna posiadać przygotowanie zawodowe i zdobyte wyksztaÅ‚cenie w jednym z zawodów:

 1. opiekun osoby starszej,
 2. opiekun w domu pomocy społecznej,
 3. opiekunka środowiskowa,
 4. asystent osoby niepełnosprawnej
 5. lub opiekun medyczny.

Do wykonywania tych zawodów wymagana jest wiedza z zakresu:

 • bezpieczeÅ„stwa i higieny pracy,
 • udzielania pierwszej pomocy,
 • budowy i funkcji ciaÅ‚a ludzkiego
 • kompetencji personalnych i spoÅ‚ecznych
 • metod i zasad komunikowania siÄ™ z osobÄ… podopiecznÄ…
 • posÅ‚ugiwania siÄ™ jÄ™zykiem migowym
 • wybranego zawodowego jÄ™zyka obcego,
 • podejmowania i prowadzenia dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej
 • organizacji pracy maÅ‚ych zespoÅ‚ów,
 • prowadzenia dokumentacji chorobowej podopiecznego,
 • stosowania programów komputerowych w praktyce medycznej,
 • etyki zawodu opiekuÅ„czego.