Професионално образование

Професионалното образование за предоставяне на грижи се провежда в рамките на една или две години в професионални училища (университети, колежи). Също така може да бъде предоставено в училищни програми за редовна форма на обучение под външни форми или професионални курсове на обучение.
Всички професии, свързани с предоставянето на грижа са ориентирани към придобиването на една квалификация и могат да се допълват взаимно.

Характеристики на професиите, свързани с предоставяне на грижи:
1. Медицински асистент – квалификация Z.4 – услуга на предоставяне на грижи за болен или неспособен да се грижи самостоятелно за себе си човек;
2. Социален работник - квалификация Z.5 - свързана с предоставяне на грижи;
3. Асистент в социален дом - квалификация, свързана с предоставяне на грижа и подкрепа за пациентите;
4. Домашен помощник на възрастни хора - квалификация, свързана с предоставяне на грижа и подкрепа за възрастния човек;
5. Асистент на хора с увреждания - квалификация, изискваща асистиране и оказване на подкрепа в организацията на хора с увреждания;

В хода на обучението във всяко занятие студентите придобиват умения, посочени в длъжностната характеристика, както и умения, свързани с общото професионално образование. Тези общи умения са основа за образование в дадена професия или група професии.
Учебната програма определя минимален брой часове, предвидени за постигане на резултатите от обучението в зависимост от продължителността на образователния цикъл (1/2 години).

Изисквания за брой часове на обучението спрямо различните длъжностни позиции:
- здравен (медицински) асистент - 720 часа
- социален работник - 520 часа
- асистент в социални домове -120 часа
- помощник/ асистент на възрастен човек - 1240 часа
- асистент на хора с увреждания - 560 часа

Асистентът в социални домове и домашният помощник/ асистент на възрастни хора се обучават в продължение на две години (4 семестъра), а здравният асистент, социалният работник и асистента на хора с увреждания се обучават в продължение на една година (два семестъра).

Институции, обучаващи в професиите, свързани с предоставяне на грижа:
- държавни гимназии;
- частни гимназии, които имат статут на държавни гимназии, ръководени от частни организации.

В държавните училища обучението е безплатно, но в частните таксата варира между 100 и 300 PLN (полски злоти) на месец. Таксата може да бъде намалена в зависимост от начина на финансиране на конкретната образователна институция. Много частни училища предлагат програми, освободени от такси, защото са финансирани от EFS.