Proiectul AMiCO

Datorita schimbarilor demografice din societatile vest-europene, a crescut cererea de personal in domeniul ingrijirii persoanelor varstnice. Aceasta cerere poate fi acoperita numai cu personal din strainatate. Datorita eterogenitatii sistemelor de educatie vocationala, in Europa este dificila evaluarea calificarilor, impiedicand mobilitatea profesionistilor.

Proiectul Leonardo da Vinci Transfer de Inovatie “AmiCo – Evaluarea Competentelor Migrantilor in domeniul Ingrijirii Varstnicilor” urmareste sa ofere mai multa transparenta referitor la competentele necesare in domeniul ingrijirii varstnicilor ca si imbunatatirea evaluarii calificarilor achizitionate formal, informal sau non-formal. Aceste obiective pot fi atinse cu ajutorul a doua instrumente care au fost dezvoltate in cadrul proiectului:

  • Un instrument on-line de autoevaluare (instrumentul AMiCo)
  • O pagina web informationala multilingvistica

Instrumentul AmiCo va da posibilitatea persoanelor sa evalueze din punct de vedere profesional experiente relevante si competente care au fost achizitionate formal, informal sau non-formal. El le va permite identificarea potrivirilor/diferentelor si va furniza utilizatorilor individuali recomandari referitoare la competente suplimentare pe care trebuie sa le dobandeasca inainte de a migra. Competentele necesare pentru persoanele varstnice care au nevoie de ingrijire sunt evaluate prin chestionare si exercitii pentru partea de igiena, nutritie, mobilizare, mediu inconjurator, primul ajutor, comunicare, etica si interculturalitate in ingrijirea varstnicului. In cadrul unui proiect anterior numit « Imbunatatirea calificarii ingrijitorilor persoanelor varstnice – IQEA Evolution » (Proiect Leonardo Da Vinci Dezvoltare de Inovatie, perioada 2010-2013, Proiect nr.510449-LLP-2010-IT-LMP) domeniile mentionate mai sus au fost déjà identificate analogic si formulate sub aspectul rezultatelor invatarii si a punctelor de credit ECVET (Sistemul european pentru acumularea si transferul punctelor de credit in educatia si formarea Vocationala).

Instrumentul AMiCo va oferi doua certificate:

1. Primul confirma ca fiecare intrebare a testului a primit un raspuns si contine o lista a competentelor pe care utilizatorul le detine. De exemplu, acest document poate fi adaugat la CV in momentul aplicarii.
2. Al doilea document contine calificarile existente in tara selectata, competentele care au fost inregistrate si numarul maximum de puncte ECVET care pot fi primite cu instrumentul AmiCo de auto evaluare
Aceste doua documente nu sunt insa certificate oficiale pentru o calificare vocationala.

Utilizatorii celor doua instrumente (instrumentul Amico si pagina web AmiCo) isi fac o prima impresie asupra muncii in domeniul ingrijirii varstnicului in celelalte tari ca si asupra competentelor pe care le detin, astfel incat ei sa le poata compara cu calificarile necesare pe piata muncii din celelalte tari implicate in proiect. Astfel, instrumentele ofera o orientare pentru luarea deciziei de a se muta in alta tara.
Pagina web AmiCo si instrumentul AmiCo nu ofera numai informatii si orientare referitoare la piata muncii din tarile unde pot lucra potentialii ingrijitori dar dau de asemenea posibilitatea institutiilor pentru ingrijirea varstnicului, furnizorilor de servicii de ingrijiri ambulatorii si agentiilor de plasare pentru personal medical pentru ingrijirea privata a varstnicului sa aiba acces la o angajare adecvata a personalului medical bazata pe calificarile si expertiza sa. Utilizarea instrumentelor AmiCo poate de asemenea sa aiba loc in institutii educationale si consultative sau pot sa fie folosite de angajatori si in general de actorii de pe piata muncii (ex.: centre pentru gasirea unui loc de munca, Institutul Federal pentru Angajare).

 

Pentru mai multe informatii in limbile germana, engleza si franceza vezi ADAM – Portalul de Proeicte si Produse pentru Leonardo da Vinci:

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9998