Kontakt

Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej -TRANSFER
Maryla Rokicka
Wielowiejska 28
04-884 Warsaw, Polen
mrokicka@s-transfer.home.pl
http://www.stowarzyszenie-transfer.pl